FS Holstebro - Kastrup BK
05.08.2017 :: Fodbold :: U-13
FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK FS Holstebro - Kastrup BK

Thisted FC - Juelsminde IF
05.08.2017 :: Fodbold :: U-13
Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF Thisted FC - Juelsminde IF